Våra översättare

Estilo Translations globala översättarnätverk består av erfarna fackspecialister som endast översätter till sitt eget modersmål och inom sina specialområden. Vi vinnlägger oss om att hitta den översättare som är bäst lämpad för uppdraget. Skulle vi mot förmodan inte ha tillgång till någon översättare som besitter den fackkompetens som uppdraget kräver föredrar vi att avsäga oss uppdraget hellre än att leverera undermålig kvalitet.

En kontinuerlig kontakt och samverkan mellan översättare och uppdragssamordnare medför att eventuella problem kan lösas snabbt utan att leveranstider äventyras.

Vårt översättarnätverk utvecklas kontinuerligt och vi söker ständigt efter nya motiverade översättare som vill arbeta för oss. De översättare som önskar ansluta sig till vårt nätverk måste göra ett kort översättningsprov eller på annat sätt säkerställa att de möter våra stränga kvalitetskrav.